Opslagstavle

for

Bartholine J鴕gensens Minde

 

GPS-koordinater i tilf鎙de af uheld.

Skulle uheldet v鎟e ude, og du har brug for at ringe efter hj鎙p, kan det v鎟e et problem, at haveforeningen ikke har en postadresse.

I stedet kan f鴏gende GPS-koordinater for HOVEDINDGANGEN v/Annebergvej oplyses:         57򒊣 N 95322 .
Alternativt kan man p sin smartphone/tablet installere Danmarks officielle 112 app. Du kan l鎠e mere herom p www.112app.dk, - denne app sender din mobiltelefons GPS-koordinater afsted, hvis du bruger app'en til at kontakte alarmcentralen.

15. august 2014

Bestyrelsesm鴇et den 11.8.2014.

L鎠 referatet fra bestyrelsesm鴇et her

14. august 2014

Havesyn, august 2014.

Bestyrelsen gennemf鴕te havesyn mandag den 11/8 2014, - og kunne gl鎑e sig over, at det denne gang s rigtigt godt ud langt de fleste steder.

Desv鎟re var der dog stadig enkelte haver, som ikke havde f錯t tingene ordnet og derfor m錿te p錶鎔ges et gebyr.

Ved n鎠te havesyn er det igen tid til at f klippet h鎘kene. Bestyrelsen skal i denne sammenh鎛g minde om, at h鎘ken ud mod stien ikke m v鎟e h鴍ere end 165 cm. Det ser umiddelbart ud som om, at der er en del h鎘ke, som er noget h鴍ere og derfor skal klippes ned i h鴍den.

13. august 2014

Bestyrelsen.

Lene Duhn Andersen er udtr錮t af bestyrelsen. I stedet er indtr錮t 1. suppleant Tove Larsen, have 78. - Bestyrelsen best錼 herefter af f鴏gende:

Flemming Bech, formand

J鴕gen Pedersen, kasserer/sekret鎟/webmaster

Lucie Petersen, n鎠tformand

Helen Mortensen

Tove Larsen.

Bestyrelsens arbejdsdeling og kontaktadresser kan ses i hovedmenuen under punktet "Bestyrelsen".

12. august 2014

Udbedring af skade p vandledning.

Skaden er nu udbedret, og vi har vand igen. Det viste sig at v鎟e en forskudt samling i 1,2 meters dybde.

5. august 2014

Brud p vandledning.

Der er i dag sket brud p vandledningen i stien (ved have 148), - med vandet piblende op af jorden.

Der er er derfor lukket ved hovedhanen, og samtlige haver er pt. uden vandforsyning.

VVS- firma er tilkaldt og forventes at udbedre skaden hurtigst muligt.

Af hensyn til igangv鎟ende vandvarmere o.lign. b鴕 man nok lukke ved egen hovedhane for at sikre mod tilbagel鴅 og dermed t鴐ning af disse.

4. august 2014

Spildevandsudledning, Kommunens Nyhedsbrev juni 2014.

Aalborg Kommune understreger i sit nyhedsbrev af juni 2014, at en eventuel kommende kloakering ikke automatisk medf鴕er tilladelse til hel錼sbeboelse, da dette vil v鎟e i strid med kolonihaveloven og dens intentioner.

Se nyhedsbrevet p http://www.aalborg.dk/media/1394355/nyhedsbrev-juni-2014.pdf

25. juni 2014

Fjernelse af hvepseboer.

Kjeld Svendsen, have 52, meddeler, at han gerne er haveforeningens medlemmer behj鎙pelig med fjernelse af hvepseboer. Kontakt p telefon 50528867.

24. juni 2014

Guide ud i byggeans鴊ninger for kolonihaver

Bestyrelsen har opdateret byggeans鴊ningsguiden mht. placering af kompostbeholdere og h鴍bede. Se hele guiden her

12. juni 2014

Pr鎚ie for godt naboskab, - samt om sanit鎟e forhold.

Kolonihaveforbundet for Danmark, Nordjysk Kreds meddeler f鴏gende:                                                                                                                                 "Til, Foreningerne.

Husk indstillingen til godt naboskab.

En pr鎚ie der er stiftet af Aalborg Kommune.

Det er en havelejer som er god til at lytte til dem der har det sv鎟t el. en havelejer der altid har tid med en hj鎙pende h錸d.

Indstillingen skal sendes til kredsformanden senest 1 august.

Med venlig hilsen

Kredsbestyrelsen.

NB. Det henstilles kraftig til bestyrelserne, at man g鴕 sine havelejere opm鎟ksom p, at der ikke m annonceres om sanit鎟e forhold, n錼 en have skal s鎙ges."

3. juni 2014

Orientering om samletank, brev fra Aalborg Kommune.

Aalborg Kommunes stadsgartner anbefaler ved brev af 5/3 2014 alle kolonihaveejere at afvente de nye retningslinjer om spildevandsudledning og ikke tage skridt til etablering af nye samletanke.

Samtidig g鴕es opm鎟ksom p, at man, s錰remt man mod denne anbefaling v鎙ger at etablere en samletank, skal acceptere, at man senere kan blive p錶agt en anden l鴖ning. Brevet kan i sin fulde ordlyd ses her

Vi erindrer desuden om Kommunens hjemmeside, med seneste nyhedsbrev af februar 2014, se nedenfor under den 15/11 2013.

13. marts 2014

Overdragelsesguide.
Bestyrelsen har opdateret overdragelsesguide for k鴅/salg af kolonihaver i Bartholine J鴕gensens Minde. Se hele guiden her

Bestillingsblanket til tingbogsattest finder du her

13. marts 2014

Molok, uds鎡telse.

Til generalforsamlingen den 19/2 2014 forel bestyrelsens indstilling om etablering af en molok.

Placeringen skulle ske p et fra have 121F - mod en kontant godtg鴕else - afgivet areal p 16 m2. I aftalen med p錱鎙dende haveejer var desuden indeholdt reservation af et areal p 8 m2 til senere anvendelse, s錰remt der fra kommunen skulle komme ultimativt krav om opstilling af et kildesorte-ringsanl鎔.

Generalforsamlingen godkendte projektet med 鎛dringsforslag om, at der - udover molokken - straks skulle ske opstilling af et kildesorteringsanl鎔 med 3 kuber p de omtalte 8 m2.

Forelagt dette har haveejeren den 2/3 2014 valgt at annullere den indg錯de aftale.

Bestyrelsen har derfor m錿tet uds鎡te etableringen af den planlagte molok, indtil anden mulighed foreligger.

I stedet vil den eksisterende dagrenovationsordning forts鎡te u鎛dret i perioden 1/4-30/9 2014.

3. marts 2014

Generalforsamling 2014.

Onsdag den 19. februar 2014 afholdtes ordin鎟 generalforsamling. L鎠 referatet her

23. februar 2014

F鎙lesforsikringen.

110 af vore 160 haver er nu tilsluttet f鎙lesforsikringen.

Du kan til enhver tid tilmelde dig ved henvendelse til kasserer J鴕gen Pedersen, tlf. 98169436/22839436. Dermed undg錼 du ogs hvert 錼 at skulle fremvise forsikringskvittering for bestyrelsen. Se i 鴙rigt vilk錼ene under 擣orsikring her p hjemmesiden.

Pr鎚ien, som for 2014 er kr. 1.025,00, opkr鎣es via pbs pr. 1/2.

28. januar 2014

Spildevand i kolonihaver.

Som tidligere meddelt har Aalborg Kommune besluttet, at spildevandsforholdene i kommunens kolonihaver skal registreres ved selvsyn af 閚 af kommunens ansatte, som vil komme rundt til samtlige haveforeninger og havehuse i l鴅et af de n鎠te s鎠oner. For vort vedkommende vil registreringen ske i september 2014. Tilsynet vil blive varslet minimum 14 dage forinden.

Kommunen har p sin hjemmeside www.aalborgkommune.dk oprettet en speciel side herom. Her kan der, bl.a. via nyhedsbreve, indhentes yderligere oplysning. Siden findes med s鴊efeltet i hjemmesidens 鴙erste h鴍re hj鴕ne. S鴊 p "Spildevand i kolonihaver".

15. november 2013

K鴕sel p foreningens veje.

Bestyrelsen g鴕 opm鎟ksom p, at h鴍st tilladte hastighed p vejene er 15 km/t. Desv鎟re er det observeret, at hastigheden p vejene i foreningen ofte er for h鴍, og der opfordres derfor til at s鎛ke farten.

23. august 2013

Brev fra Kolonihaveforbundets Nordjyske Kreds:

"Det henstilles kraftigt til bestyrelserne, at man g鴕 sine havelejere opm鎟ksom p, at der ikke m annonceres om sanit鎟e forhold, n錼 en have skal s鎙ges."

13. juni 2013

Havel錱er, legehuse, overd鎘kede arealer.

Foranlediget af det seneste havesyn skal p錺eges, at havel錱er iht. vedt鎔ternes 17.16 ikke m flyttes eller 鎛dres uden bestyrelsens godkendelse. Den g鎙dende regel om maks. bredde p 165 cm vil (med generalforsamlingens forventede godkendelse) blive indf鴍et i  "Interne ordensbestemmelser" ved n鎠te ajourf鴕ing af vedt鎔terne.

Da legehuse og overd鎘kede arealer indg錼 i beregningen af den maksimale bebyggelse p 50 m2, kr鎣er etablering heraf bestyrelsens godkendelse.

15. maj 2013

Udend鴕s 錬en ild ikke tilladt.

P given foranledning skal her citeres fra pkt. 14 i Aalborg Kommunes Almindelige bestemmelser for kolonihaver: "Udend鴕s er 錬en ild ikke tilladt under nogen form. Herfra er dog undtaget flytbare grill."

Dette tilsides鎡ter 17.9 i foreningens vedt鎔ter, som er af 鎙dre dato, - og som naturligvis korrigeres herfor ved n鎠te ajourf鴕ing.

4. maj 2013

Vedlige- og renholdelsesguide.

P baggrund af erfaringer fra 錼ets to havesyn har bestyrelsen - som en service for medlemmerne - udarbejdet en vedlige- og renholdelsesguide for foreningens kolonihaver. Se hele guiden her   

14. juni 2012

Ingen dispensation fra havesyn

Af praktiske 錼sager kan der - jfr. tidligere bestyrelsesbeslutning - ikke dispenseres fra de givne frister for havevedligeholdelse mm. N鴇lidende medlemmer m derfor - i tilf鎙de af ferie, sygdom o.a. - henvises til at lade arbejdet udf鴕e ved fremmed hj鎙p.

3. maj 2012

Vigtigt omkring brug af skraldespande p Annebergvej
Vi har desv鎟re observeret, at containerne p Annebergvej er overfyldte og st錼 ul錽te hen.

Derfor beder vi alle rette sig efter f鴏gende:
 Containerne er kun til k鴎kenaffald genereret i Bartholine    J鴕gensens Minde
 Affald skal samles i tillukkede poser

 Containerne m IKKE efterlades ul錽te eller 錬ne
 Der m IKKE stille affald ved siden af containerne
 Der m IKKE smides andet affald end k鴎kenaffald i containerne

9. august 2011

Ny udgave af "Almindelige bestemmelser for kolonihaver"

Aalborg Kommune har lavet en ny udgave af "Almindelige bestemmelser for kolonihaver" der tr錮te i kraft den 1. april 2011 til afl鴖ning af 擜lmindelige bestemmelser for kolonihaver af 1. maj 2007. Se den her.

 

1. april 2011

 

Haveselskabet Bartholine J鴕gensens Minde   2010  

www.bartholine.dk