Haveselskabet

Bartholine Jørgensens Minde

 

 

Haveselskabet "Bartholine Jørgensens Minde", stiftet 15. januar 1936. Selskabet er oprettet denne dato. Lejeaftalen mellem Aalborg Kommune, Kolonihaveforbundet for Danmark, Nordjysk kreds og haveselskabet er gældende til 1. december 2077. Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune.

 

Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal. matr. nr. 80 O, Aalborg markjorder, i overenstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund for området i sin helhed og indeholdt i vedtægt for Kolonihaveforbundet for Danmark og nærværende vedtægt.

 

Foreningen og dens medlemmer skal være medlem af Kolonihaveforbundet for Danmark og Nordjysk Kreds. Nærværende bestemmelser er at tinglyse som byrde på foreningens areal med påtaleret for Kolonihaveforbundet for Danmark.

 

Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser, som er nedfældet i en for området lagt byplan, lokalplan, eller tinglyst deklaration og lignende, vedrørende det samlede haveområde eller enkelte haver, overholdes og respekteres af de af foreningens optagne medlemmer.

 

 

 

 

 

Haveselskabet Bartholine Jørgensens Minde • © 2010  • Skriv til Webmaster: webmaster@bartholine.dk

www.bartholine.dk